Compact Disk

Compact Disk

Een opslagmedium valt altijd in minimaal één van deze twee typen. Deze twee soorten opslagmedia sluiten elkaar echter niet uit: een opslagmedium kan zowel een analoog medium als een digitaal medium zijn. In feite zijn er geheugenmedia die in een bepaald veld worden gebruikt als een analoog medium en in een ander veld als een digitaal medium.

CD

Een voorbeeld van deze ondersteuning is de Compact Cassette, beter bekend als Compact Disk of afgekort CD, nu in onbruik maar zeer wijdverbreid in de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw. De Compact Cassette werd gebruikt als geheugenmedium om de in analoge vorm weergegeven audio op te slaan en werd ook op IT-gebied gebruikt als geheugenmedium om de in digitale vorm weergegeven software op te slaan.

Er zijn ook geheugenmedia waarop informatie gelijktijdig in analoge en digitale vorm wordt opgeslagen. Een voorbeeld van dergelijke geheugenmedia is de Laserdisc, populair in de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw. In Laserdisc wordt video weergegeven in analoge vorm, terwijl audio zowel in analoge als digitale vorm kan worden weergegeven.